Remeha este primul producator de centrale termice cu condensare anul 1981.

Cum funcţionează tehnologia de încălzire cu condensare 
 
Fenomenul de condensare este un proces natural care constă în transformarea, prin răcire, a vaporilor de apă în lichid. Cu toţii, de pildă, am observat în zorii zilei formarea picăturilor de apa pe frunze.

Inginerii de la Remeha au valorificat principiul condensarii în folosul tehnologiei de încălzire încă din anul 1979. La aparatele şi sistemele de încălzire cu condensare, vaporii de apă conţinuţi în gazele de ardere condensează la suprafaţa schimbătorului de căldură al aparatului şi energia lor remanentă este transformată din nou, sub formă de căldură, la dispoziţia sistemului de încălzire. 

La centralele termice tradiţionale (aşa numitele sisteme de încălzire "de joasă temperatură") se atinge, datorită unor tehnici de ardere perfecţionate, un randament înalt, adică un grad foarte ridicat de utilizare a energiei introduse în sistem, respectiv pierderile de căldură ale centralei sunt extrem de reduse. Cu toate acestea există totuşi, într-un procent limitat, o anumită cantitate de căldură continuă în gazele arse, care se pierde o dată cu evacuarea gazelor pe coşul de fum. În funcţie de modul de exploatare, centralele termice tradiţionale de joasă temperatură ating un randament maxim de până la 94%.

Spre deosebire de sistemele tradiţionale, centralele termice cu condensare utilizează şi cea mai mare parte a căldurii conţinute în gazele de ardere, sistemul reuşind astfel să atingă un grad de utilizare a energiei (randament) de până la 111%. Principiul de funcţionare a centralelor termice cu condensare este simplu de înţeles: la fiecare ardere care are loc în aparat se formează vapori de apă, care, în mod normal, sunt eliberaţi o dată cu gazele arse. Centralele cu condensare sunt echipate cu schimbătoare de căldură mai mari faţă de centralele termice tradiţionale, astfel că suprafeţele - fin distribuite şi îmbinate - prin intermediul cărora are loc schimbul de căldură, sunt mult mai mari, ceea ce conduce la un schimb de căldură mai intens, permiţând vaporilor de apă să condenseze încă în interiorul centralei.

Căldura de condensare care se eliberează în timpul acestui proces este dirijată din nou către circuitul de încălzire, contribuind astfel cu o cantitate suplimentară de energie. Apa rezultată în timpul procesului de condensare este eliminată de aparat cu un sifon inclus către ţeava de ape reziduale.

Cu alte cuvinte, simplificând, putem spune că centralele termice cu condensare utilizează şi valorifică şi acea parte a energiei care la centralele termice tradiţionale s-ar pierde odată cu evacuarea gazelor arse pe coşul de fum, sau altfel spus, centralele cu condensare preiau şi folosesc - datorită suprafeţelor mari destinate schimbului de căldură - şi o mare parte din căldură rămasă în gazele de ardere.

Centralele termice cu condensare Remeha pot funcţiona în plaja 80/60 °C, nemaifiind necesară majorarea corpurilor de încălzire clasice.

Economia de energie şi protecţia mediului ambiant 

Gradul foarte înalt de utilizare a energiei introduse în sistemul termotehnic al centralelor termice cu condensare de la Remeha determină ca acestea să ofere utilizatorilor o spectaculoasă reducere a cantităţii de combustibil gazos consumat. Comparativ cu centralele tradiţionale, cele cu condensare au consumuri cu până la 40% mai mici! Implicit, emisiile de bioxid de carbon ale centralelor cu condensare sunt corespunzător mai reduse. De asemenea, emisiile de noxe (Nox) sunt şi ele extrem de reduse: de pildă, faţă de un cazan model vechi, funcţionând cu motorină, centrala cu condensare de putere similară, funcţionând pe gaz, emite doar 15% din volumul de noxe emanat de cazanul vechi.

Centralele termice cu condensare produse de Remeha vin în întâmpinarea exigenţelor tot mai ridicate, impuse de publicul consumator şi de guvernele ţărilor avansate, în ceea ce priveşte limitele de poluare şi cantităţile maxime de energie utilizabile pentru încălzirea şi ventilarea locuinţelor, precum şi pentru prepararea apei calde de consum. 

REMEHA se numără printre puţinii producători mondiali de sisteme termotehnice care utilizează din plin şi cu maximum de eficienţă tehnologia de încălzire cu condensare.

Un eveniment marcant în istoria firmei l-a constituit brevetarea cazanului cu condensare în 1978. Astfel, în anul 1981 a devenit primul producător în serie de centrale cu condensare (pentru apartamente şi întreprinderi) din Europa. De atunci, tehnologia centralelor cu condensare a fost adoptată de mai mulţi producători din Europa, însă centralele cu condensare Remeha au rămas centralele cu cea mai avansată tehnologie datorită unei activităţi de dezvoltare permanente desfăşurată în cadrul firmei.


Gama completă de centrale termice cu condensare prezentată de Remeha, fie aparate murale, fie cazane de sol, oferă soluţia optimă în cele mai multe dintre aplicaţiile necesare: pentru instalări în clădiri vechi sau noi, în apartamente individuale sau în locuinţe multi-familiale, în demisoluri sau în podurile caselor, pentru modernizarea unor instalaţii de încălzire vechi sau pentru montarea unor instalaţii complet noi.

Important de menţionat este faptul că aceste centrale sunt cu tiraj forţat şi cameră de ardere etanşă, ceea ce permite instalarea lor şi în locuinţe care nu dispun de coş de fum pentru evacuarea gazelor arse, lărgind astfel paleta de aplicaţii posibile. Gama de puteri fiind între 24 kw şi 1.062 kw

Toate modele se disting prin eficienţă şi economicitate maximă, prin funcţionare sigură, fiabilă, emisie minimă de substanţe poluante. Aparatele dispun de posibilitatea reglării puterii pe o plajă continuă de valori, cu modulare între 10% - 100%, ceea ce asigură în fiecare moment adaptarea optimă a puterii folosite la necesarul individual de căldură. 

Camera de ardere închisă şi turaţia variabilă a suflantei pentru evacuarea gazelor arse asigură cea mai silenţioasă funcţionare din gama de centrale cu condensare.

Pentru încălzirea unor suprafeţe mai mari, de exemplu pentru case sau clădiri care găzduiesc mai multe familii, REMEHA recomandă cazanul de sol cu condensare, model Gas ECO, livrabil în diferite variante de putere: 200 kW – 1.062kW

Confirmând inovaţia, prestigiul şi tradiţia tehnică de care se bucură de peste patru decenii, producatorul Remeha, oferă acum publicului român centralele termice cu condensare, cea mai modernă şi eficientă tehnologie în domeniul instalaţiilor.
Home
| Prezentarea firmei | Produse | Informatii | Cerere oferta | Catalog | Contact

Copyright © 2009 SBM Toate drepturile rezervate.                                                                                                                         Web design: Dezibel Media Web hosting: Web Hotel